19. Polnische Filmwoche
coming soon!
 • ab Donnerstag, 18. April 2024!
 

Niemiecko-polski konkurs na film krótkometrażowy

Spagat

Niemiecko-polski konkurs na film krótkometrażowy

 

Przewodniczący jury
Mariusz Wilczyński

Nagrody
1.: 3.000 € || 2.: 1.500 € || 3.: 1.000 €

Termin nadsyłania prac
 1. październik 2021

Długość filmu
Maksymalnie 10 minut

Temat
Spagat <………||………> szpagat

Pojęcie szpagat określa zarówno w języku polskim jak i niemieckim w pierwszym rzędzie ćwiczenie gimnastyczne o artystycznym charakterze. Polega ono na maksymalnym, graniczącym z bólem rozciągnięciu, prowadzącym do uzyskania pozycji końcowej charakteryzującej się ekstremalnym napięciem. Metaforyczne znaczenie szpagatu odnosi się do sytuacji, w której udaje się połączyć dwie polaryzujące ze sobą pozycje. W tym znaczeniu „szpagat” jest prawie równoważnikiem kompromisu, z dodatkową konotacją zwracającą uwagę na absolutnie sprzeczne pozycje wyjściowe.

Deutsch

Obecna sytuacja zmusza nie tylko twórczynie i twórców kultury z różnych stron świata do wykonywania szpagatu.
Organizowany od 1996 roku festiwal „Tydzień Filmu Polskiego” w Norymberdze propaguje w ramach niemiecko-polskiej wymiany kulturalnej w szczególności polską sztukę filmową oraz towarzyszącą jej dyskusję na tematy społeczno-polityczne.

Rozpisanie konkursu na film krótkometrażowy Szpagat / Spagat jest odpowiedzią stowarzyszenia organizującego „Tydzień Filmu Polskiego” na obecną sytuację. Pragniemy w ten sposób udostępnić polskim i niemieckim twórczyniom i twórcom filmowym nowe forum dla prezentacji ich prac.

Regulamin Konkursu

 1. Ramy organizacyjne

Niemiecko-polski konkurs filmu krótkometrażowego „Szpagat / Spagat” stanowi część programu festiwalu „Tydzień Filmu Polskiego” w Norymberdze. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie fajny film e.V. Publiczny pokaz trzech najlepszych, nagrodzonych przez jury filmów odbędzie się 6. listopada 2021 w Norymberdze. Autorki i autorzy zwycięskich produkcji nagrodzonych filmów zostaną zaproszeni do udziału w uroczystości.

 1. Termin nadsyłania prac, ogłoszenie wyników

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa z dniem 1. października 2021. Ogłoszenie wyników nastąpi 31. października 2021 na stronie internetowej www.polnische-filmwoche.de

 1. Warunki udziału
 • W konkursie mogą brać udział osoby mieszkające w Polsce lub Niemczech.
 • W konkursie mogą brać udział zarówno grupy jak i pojedyncze osoby.
 • Uczestniczka/uczestnik konkursu zgłasza udział w konkursie wypełniając poniższy formularz (aktywacja wkrótce) i podając link do filmu zamieszczonego na portalu Vimeo. Prawidłowe wypełnienie formularza i umieszczenie filmu pod udostępnionym linkiem uznaje się za przystąpienie do konkursu.
 • Każda Uczestniczka / każdy uczestnik może przesłać tylko jeden film
 • Długość filmu biorącego udział w konkursie nie może przekraczać 10 minut.
 • Film nawiązuje do tematu konkursu (Szpagat / Spagat)
 • Dopuszczalne wersje językowe: niemiecka lub polska.
 • Gatunek i technika filmowa: dowolna – np. animacja, film dokumentalny, reportaż, stop-motion…
 • Film został wyprodukowany po 1. stycznia 2019.
 • Film zgłoszony do konkursu nie jest wykonany na odpłatne zlecenie (zlecony przez osobę trzecią).
 • Wyklucza się prawne roszczenia do publicznej prezentacji filmu.
 • Nie przewiduje się opłat za pokazy nagrodzonych filmów.
 1. Nagrody

Jury przyznaje trzy nagrody dla najlepszych filmów krótkometrażowych. Wysokość nagród:

1. nagroda: 3.000 € || 2. nagroda: 1.500 € || 3. nagroda: 1.000 €

Fundatorem dwóch pierwszych nagród jest stowarzyszenie fajny film e.V. , trzecią nagrodę ufundowało stowarzyszenie Krakauer Turm Verein e.V.

 1. Jury

Przewodniczący: Mariusz Wilczyński
Pozostały skład: Sabine Richter (artystka i wykładowczyni), Kasia Prusik-Lutz (artystka i dyrektorka Domu Krakowskiego w Norymberdze), Jutta Missbach (fotografka), Johanna Döpfert (przewodnicząca stowarzyszenia fajny film e.V.), Grażyna Wanat (dyrektorka festiwalu „Polnische Filmwoche“).